Koordynatorzy

Andrzej Jaros

Andrzej Jaros

Jobcoach
06-19984684
Andrzej jest
jobcoachem/koordynatorem, czyli osobą kontaktową pomiędzy pracownikami i klientami.