Koordynatorzy

Dave Heesakkers

Dave Heesakkers

Jobcoach
06-57746151
Dave jest koordynatorem/jobcoachem, czyli osobą kontaktową pomiędzy pracownikami i klientami.
Andrzej Jaros

Andrzej Jaros

Jobcoach
06-19984684
Andrzej jest jobcoachem/koordynatorem, czyli osobą kontaktową pomiędzy pracownikami i klientami.
Dominik Rozynek

Dominik Rozynek

Jobcoach
06-12518389
Dominik jest jobcoachem/koordynatorem, czyli osobą kontaktową pomiędzy pracownikami i klientami.
Bartek Gruszczynski

Bartek Gruszczynski

Asystent koordynatora
06-51007127
Bertek jest asystentem koordynatora/kierowcą.